Kalkulator Kelembapan Udara
[RH, Td, q, a, e, r, VPD]
Temperatur Bola Kering
(TBK) = °C
Temperatur Bola Basah
(TBB) = °C
Masukkan nilai suhu!
Hasil
Kelembapan Relatif
RH = %
Kelembapan Spesifik
q = gr/Kg
Kelembapan Absolut
a = gr/m3
Suhu Titik Embun
Td = °C
Tekanan Uap Jenuh
es = hPa
Tekanan Uap Jenuh Basah
es,wet = hPa
Tekanan Uap Aktual
eactual = hPa
Actual Mixing Ratio
r = hPa
Defisit Tekanan Uap
VPD = hPa
Gambar: https://cdn4.vectorstock.com/